Liczba odwiedzin strony: 79781 Osób na stronie: 1
 
Andrzej Ritmann
Komornik dla Łodzi-Widzewa
 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 3 poz. 43 - Organizacja i szczegółowy zakres działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 2000 r.) Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje: § 1.  Specjalistycznymi organami kolejowego dozoru technicznego są:   1)   Główny Inspektor Kolejowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Głównym Inspektorem", podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu,   2)   okręgowi inspektorzy kolejowego dozoru technicznego, zwani dalej "okręgowymi inspektorami", podlegli Głównemu Inspektorowi. § 2.  Głównego Inspektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu. § 3.  Główny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem". § 4.  1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. 2. Organizację wewnętrzną oraz podział zadań w Głównym Inspektoracie i w okręgowych inspektoratach określa Główny Inspektor w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu. § 5.  Okręgowi inspektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy:   1)   Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego,   2)   Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Lublinie, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: lubelskiego i świętokrzyskiego,   3)   Okręgowego Inspektoratu...
KRS 0000053614 - "EKO HIGIENA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EKO HIGIENA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GIPSOWA 13 62-080 SIEROSŁAW TARNOWO PODGÓRNE POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(61) 894-63-30, (50) 831-03-25 (61) 894-63-30 biuro@ekohigiena.pl http://www.ekohigiena.pl
NIP: REGON: KRS:
777-261-19-25 634248261 0000053614
KRS 0000053613 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "WUTEH" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "WUTEH" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WOJSKA POLSKIEGO 11 19-500 GOŁDAP GOŁDAP OLECKO-GOŁDAPSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(87) 615-37-08 (87) 615-04-49 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
847-100-07-65 790164008 0000053613
KRS 0000053612 - "EUROBAZAR CORPORATION" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EUROBAZAR CORPORATION" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JÓRSKIEGO 57A 03-593 WARSZAWA WARSZAWA-TARGÓWEK WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 16209207 0000053612
KRS 0000053610 - STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "SL SALOS" W SŁUPSKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "SL SALOS" W SŁUPSKU STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GROTTGERA 9 76-200 SŁUPSK M. SŁUPSK M. SŁUPSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
839-198-34-70 770805641 0000053610
KRS 0000053609 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DŁUGIM KĄCIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DŁUGIM KĄCIE STOWARZYSZENIE 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
83 42-133 DŁUGI KĄT WRĘCZYCA WIELKA KŁOBUCKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000053609
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Łódź HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Andrzej Ritmann Komornik dla Łodzi-Widzewa
adwokat łódzkieradca prawny łódzkienotariusz łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkiedoradztwo prawne łódzkieprawnikReklama